Logo Dorpsraad Hurwenen

Dorpsraad Hurwenen

In 2012  is er in overleg met de Vereniging Kleine Kernen (VVK) Gelderland met een delegatie van de inwoners van Hurwenen een sterkte/zwakte analyse gemaakt van de leefbaarheid in Hurwenen.

Een van de aanbevelingen van het VVK was de oprichting van een dorpsbelangen organisatie (dbo). Dat is in analogie met de andere kernen in Maasdriel de Dorpsraad Hurwenen geworden.

Na diverse bestuurswisselingen bestaat sinds 1 Januari 2023 het bestuur van de  Dorpsraad Hurwenen uit 3 inwoners, te weten Chris Baggerman (Voorzitter), Leon Geurts (Secretaris/Penningmeester) en Alexander van Drunen (algemeen bestuurslid).

De Kil Hurwenen