De

Waard

De waard (met daarin De Kil) is een (inter)nationaal bekend natuurgebied, vooral onder vogelspotters.

Het gebied is onderdeel van het project “ruimte voor de rivier”, waardoor het gebied in de naaste toekomst ingrijpend wordt aangepast door de komst van een nevengeul voor de rivier. Diverse organisaties, maar ook inwoners van Hurwenen en gebruikers van het gebied, zijn betrokken bij de inspraak.

Voor Hurwenen is het belangrijk, dat het gebied goed bereikbaar blijft en een bijdrage kan leveren aan de aantrekkelijkheid van Hurwenen als woongebied.