Logo Dorpsraad Hurwenen

Disclaimer

Hoewel wij hebben getracht u zoveel mogelijk en correct op de hoogte te houden, kan de informatie op onze website verouderd zijn. De Stichting Dorpsraad Hurwenen aanvaard daarom geen enkele aansprakelijkheid jegens de lezer en is niet aansprakelijk voor enige bijzondere of incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit onze website, indien en voor zover de wet niet anders bepaald.