Het

Buitengebied

Het wonen in een dorp betekent het wonen in een landelijke omgeving met agrarisch gebruik.

Het is jammer dat ook inwoners van Hurwenen het buitengebied mede zien als een basis voor overlast (milieu hinder, landbouwgif, stank, zwaar verkeer, bijensterfte, Q-koorts) en er weinig wordt gesproken over de rust en de landschappelijke schoonheid van het gebied.

De Dorpsraad wil zich inzetten om over en weer begrip te kweken tussen de diverse gebruikers van het gebied.