Het

Dorp

Het dorp is de centrale plaats van Hurwenen, waar de meeste mensen wonen en de meeste activiteiten plaatsvinden. We zijn blij met de defibrillator (AED) aan het kerkje en de Koningsboom.

De AED defibrillator is aangeschaft d.m.v. een collecte onder de inwoners georganiseerd door Greet Merks in samenwerking met de Hurnse verenigingen en de EHBO vereniging Hurwenen-Rossum.

Andere zaken behoeven de komende tijd onze aandacht, zoals verbeteren van de verkeersveiligheid (verkeer remmende maatregelen, trottoirs en verlichting), de nieuwbouw van woningen (ook in het starters segment, zoals aan de Wielewaallaan) en de herinrichting van de voetbalvelden na de fusie met Rossum.

Meer aandacht voor de jeugd (meer speeltoestellen, naschoolse opvang, activiteiten voor de jeugd van 12-18). Verbetering van het busvervoer.