Natuur

en Groen

Hurwenen heeft een historisch uiterst sterke relatie met agrarische activiteiten zoals landbouw en veeteelt.

De natuurwaarden buiten de kern en het landschappelijke karakter, maar zeker ook het groen in de kern, de verbinding tussen kern en buitengebied zijn daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De Dorpsraad Hurwenen zet in op minimaal behoud en bij voorkeur versterking hiervan.