Logo Dorpsraad Hurwenen

het bestuur van

Dorpsraad Hurwenen

Chris Baggerman

Chris Baggerman

Voorzitter

Leon Geurts

Leon Geurts

Secretaris/Penningmeester

Alexander van Drunen

Alexander van Drunen

Algemeen Bestuurslid

Het bestuur van de Dorpsraad heeft zich ten doel gesteld een zo hoog mogelijke graad van transparantie naar de inwoners te hanteren en te proberen de inwoner participatie voor wat betreft de leefbaarheid in Hurwenen nog verder te verhogen.

Ook hebben we ons ten doel gesteld samen met de verenigingen wat gezellige dorpsactiviteiten te gaan organiseren, die weer eens wat actie in ons mooie dorp gaan geven.